przekaż 1% KRS: 0000211786

Fundacja „Nasze Dzieci” obejmuje opieką dzieci:

  • niepełnosprawne,
  • wszechstronnie uzdolnione,
  • pochodzące ze środowisk patologicznych,
  • pochodzące z rodzin ubogich,
  • potrzebujące pomocy osób trzecich poprzez tworzenie im w ten sposób warunków wyrównujących szansę na drodze wszechstronnego rozwoju.

Środki pochodzące z 1 % przeznaczamy m.in. na:

  • leczenie i rehabilitację dzieci,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjny,
  • dofinansowanie edukacji dzieci i młodzieży,
  • pomoc potrzebującym dzieciom i ich rodzinom.

Wniosek o finansowanie leczenia ze środków pochodzących z 1% podatku

Fundacja zawiera umowy ze świadczeniodawcami (lekarzami, rehabilitantami itp), na konta których bezpośrednio przekazuje środki za wykonywane świadczenia na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Formularz wniosku o finansowanie świadczeń dostępny jest TUTAJ.